Selecteer een pagina
DE TRANSITIEVERGOEDING INZETTEN ALS KRACHTIG HRM INSTRUMENT

Tijd voor een ommezwaai
Vanaf nu outplacement inzetten als krachtig en effectief HRM instrument. We gaan in Nederland van een baneneconomie naar een opdrachteneconomie.
Door nieuwe ontwikkelingen op uw markt en verandering in uw bedrijf moeten medewerkers steeds vaker een volgende stap maken in hun carrière. Investeer samen met al uw tijdelijke en vaste medewerkers, door de transitievergoeding in te zetten voor Werk naar Werk begeleiding door AAN HET WERK. Met mijn programma’s help ik uw medewerkers bij het vinden van de nieuwe baan. Ik leer ze snel zich optimaal te presenteren op de arbeidsmarkt, persoonlijk, digitaal en schriftelijk. Uw medewerker sollicitatiefit. De nieuwe baan vinden met precies die modulaire ondersteuning die nodig is. Als persoonlijke sollicitatietrainer bereik ik maximaal en betaalbaar resultaat voor de vertrekkende werknemer.
TRANSITIEVERGOEDING EN DE WET WERK EN ZEKERHEID

Per 1 juli 2015 is iedere werkgever met meer dan 25 medewerkers door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid verplicht een transitievergoeding te betalen aan vertrekkende medewerkers. Een transitievergoeding niet alleen voor vast personeel, maar nu ook voor tijdelijk personeel dat 24 maanden bij u werkt.

OUTPLACEMENT GRATIS?

Outplacement kan per 1 juli 2015 kostenneutraal met de transitievergoeding volgens de Wet Werk en Zekerheid. De kosten van outplacement ingezet in overeenstemming met de werknemer tijdens het vaste of tijdelijke dienstverband kunnen in mindering worden gebracht op de uiteindelijke transitievergoeding. U als werkgever investeert bruto de werknemer netto.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ


  • Van ontslag met strijd en frustratie naar samenwerking in de loopbaan van al uw vaste en tijdelijke medewerkers.
  • Als werkgever investeert u in intensieve persoonlijke sollicitatietraining met als doel een nieuwe baan voor al uw vertrekkende vaste en tijdelijke medewerkers.
  • Lager ziekteverzuim van vertrekkende medewerkers.
  • Gemotiveerde medewerkers die voor 100% werken tot de laatste werkdag.
  • Samenwerking op het gebied van loopbaanverantwoordelijkheid met al uw werknemers als speerpunt van uw HRM bedrijfsbeleid.